Vstupná anamnéza

Osobný fitness tréner Košice

Vstupná anamnéza je nástroj, ktorý využívajú osobný tréneri k zaisteniu aktuálneho stavu klienta. Je dôležitý hlavne pre bezpečnosť klienta, ale i osobného trénera. Pomáha odhaliť zdravotné problémy, problémy so stravovacími návykmi  a hlavne určí stav hybného aparátu. K stanoveniu výsledkov vstupnej analýzy sa využívajú viaceré prostriedky.

Medzi hlavné nástroje vstupnej anamnézy sa riadia predovšetkým:

  • Vstupný pohovor a vyplnenie dotazníka,
  • Antropometrické vyšetrenie,
  • Funkčná diagnostika,
  • Diagnostika aerobného zaťaženia s meraním srdcovej frekvencie,
  • Rozbor jedálneho a pitného režimu,
  • Fotografická dokumentácia.

K jednotlivým nástrojom sa budem venovať v ďalších článkoch môjho blogu.

Autor: Mirek Pramuka

Komentáre: